Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van De Videoproducers zijn van toepassing op al onze diensten.

Offerte

De Videoproducers stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werktijd. Alle prijzen zijn exclusief 21% Btw.

 

Dagprijs

De dagprijs geldt voor opdrachten tot en met 8 uur. Indien je opdracht korter duurt, kun je de overige tijd niet verplaatsen naar andere dagen. 2 uur onbelaste reistijd zit bij de dagprijs inbegrepen, deze valt dus niet onder de 8 uur werktijd.  

 

Overuren 

Overuren worden berekend volgens onderstaande regeling. Overuren worden niet in de offerte opgenomen, maar op nacalculatie berekend.

 • 8u > 150% van het standaard uurtarief;
 • 10u > 200% van het standaard uurtarief.
 

Meerwerk

Extra werkzaamheden, die niet in de offerte vermeld stonden, maar op verzoek van de opdrachtgever worden uitgevoerd, worden eerst besproken voor akkoord en altijd gefactureerd. 

 

Onkosten

Gemaakte onkosten t.b.v. van uw opdracht worden op nalculatie op uw factuur geplaatst.

 • De Videoproducers hanteert een km-vergoeding per kilometer, deze staat vermeld op uw offerte.
 • Kosten van het openbaar vervoer worden doorbelast, exclusief btw.
 • Parkeerkosten (van garages en/of parkeren op straat) worden doorbelast, exclusief btw.
 • Bij een draaidag worden séjour kosten van; ontbijt, lunch en diner (afhankelijk van de duur van de draaidag) van alle crewleden doorbelast op uw factuur. Onder de draaidag vallen ook montagewerkzaamheden als deze aansluitend op dezelfde dag plaatsvinden.
 • Eventuele hotelovernachtingen worden tevens doorbelast voor alle crewleden.
 • Muzieklicenties en licenties van grafische beeld effecten en/of templates worden ook doorbelast, exclusief btw.
 

Aansprakelijkheid

Indien De Videoproducers niet in staat is om een videoproduct af te leveren door buitengewone omstandigheden; zoals falende apparatuur, logistieke problemen, uitzonderlijke nieuwsgebeurtenissen, privé-omstandigheden, of ziekte waarbij geen vervanging beschikbaar is, zal De Videoproducers de opdrachtgever geen kosten in rekening brengen en een eventuele aanbetaling terugbetalen. Verder draagt De Videoproducers geen enkele andere vorm van aansprakelijkheid.

Wanneer De Videoproducers niet volledig kunnen voldoen aan een opdracht, door bijvoorbeeld het verloop, ontstane of beperkende situaties op een draaidag, alsmede onduidelijke of onvolledige communicatie tussen opdrachtgever en De Videoproducers zijn De Videoproducers niet aansprakelijk. De Videoproducers zal in de montage naar een alternatieve mogelijkheid zoeken om de mogelijk ontbrekende inhoud alsnog te communiceren op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van tekst. Ontstane situaties zoals hierboven beschreven schorten een betalingsverplichting niet op.

De Videoproducers zal op tijdens de opnames nooit zonder toestemming aan eigendommen van de opdrachtgever komen. De Videoproducers is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen van de opdrachtgever.

 

Annulering

De Videoproducers verzoekt u een annulering van een productie altijd zo snel mogelijk te melden en per e-mail te bevestigen.

Bij annulering van een compleet videoproduct of livestream productie voor of tijdens de opname; tot uiterlijk 3 dagen voor de 1e opnamedag kunt u een project kosteloos annuleren, hierbij in acht nemende dat eventuele voorbereidende werkzaamheden wel gefactureerd zullen worden, ook als deze niet in de offerte vermeld stonden. Annuleert u later dan drie dagen voor de opname, dan betaalt u 100% van de geoffreerde kosten van de opnamedagen. Bij een buitenland productie geldt een termijn van 7 dagen, omdat hier doorgaans meer voorbereiding bij komt kijken.

Bij annulering van een compleet videoproduct na de opname; de gemaakte opnamen (ruwe), alsmede (deels) gemonteerde, beelden/video’s worden niet overhandigd. Alle al gemaakte kosten moeten worden voldaan.

Bij annulering van een losse draaidag of montagedag; uiterlijk 1 dag van tevoren kunt de opname kosteloos annuleren. Daarna betaalt u 100%.

 

Productiebudget

Indien de opdrachtgever vooraf om een begroting van de onkosten op nacalculatie verzoekt, vermelden wij dit in de offerte als het productiebudget. Dit betreft een zo goed mogelijke inschatting op basis van de op dat moment verstrekte informatie door de opdrachtgever. De Videoproducers kan ten alle tijde een verhoging van het productiebudget doorrekenen, als de opdrachtgever de opdracht wijzigt of uitbreidt.

 

Verhindering

In sommige gevallen, zoals ziekte, ongevallen of andere buitengewone situaties, kan De Videoproducers niet in vaste teamsamenstelling haar werk uitvoeren. Onze eerste voorkeur gaat uit naar het verplaatsen van een opname, zodat de opdracht alsnog door De Videoproducers wordt uitgevoerd. Een alternatieve optie is het inzetten van een collega cameraman, editor of verslaggever.

 

Aansprakelijkheid

Indien De Videoproducers niet in staat is om een videoproduct af te leveren door buitengewone omstandigheden; zoals falende apparatuur, logistieke problemen, uitzonderlijke nieuwsgebeurtenissen, privé-omstandigheden, of ziekte waarbij geen vervanging beschikbaar is, zal De Videoproducers de opdrachtgever geen kosten in rekening brengen en een eventuele aanbetaling terugbetalen. Verder draagt De Videoproducers geen enkele andere vorm van aansprakelijkheid.

Wanneer De Videoproducers niet volledig kunnen voldoen aan een opdracht, door bijvoorbeeld het verloop, ontstane of beperkende situaties op een draaidag, alsmede onduidelijke of onvolledige communicatie tussen opdrachtgever en De Videoproducers zijn De Videoproducers niet aansprakelijk. De Videoproducers zal in de montage naar een alternatieve mogelijkheid zoeken om de mogelijk ontbrekende inhoud alsnog te communiceren op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van tekst. Ontstane situaties zoals hierboven beschreven schorten een betalingsverplichting niet op.

De Videoproducers zal op tijdens de opnames nooit zonder toestemming aan eigendommen van de opdrachtgever komen. De Videoproducers is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen van de opdrachtgever.

 

Correctierondes

Na aflevering van de montage, is er 1 correctieronde (per video) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Verdere, zowel inhoudelijke als visuele, wijzigingen worden per uur gefactureerd. De opdrachtgever kan voor het bestellen van extra correcties en/of aanpassingen van de montage, een kostenindicatie aanvragen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Klachten

Op het moment van aflevering zal de opdrachtgever controleren of het eindproduct voldoet aan zijn wensen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan De Videoproducers per e-mail zijn bezwaar heeft ingediend kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op het feit dat het eindproduct niet aan zijn of haar wens voldoet. Ingezonden klachten, op welk moment dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Betalingstermijn

 • De Videoproducers hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Betaling vergeten? Je ontvangt een geautomatiseerde betalingsherinnering.
 • We sturen je een formele aanmaning, als je niet binnen 7 dagen het bedrag hebt overgemaakt.
 • Indien je weigert te betalen zijn we genoodzaakt een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in te schakelen. Al deze incassokosten en de wettelijke rente op de factuur komen dan voor je rekening.
 

Aanbetaling

Mocht De Videoproducers een aanbetaling factureren, dan moet de opdrachtgever zorg dragen dat de betaling voldaan is conform de aanwijzingen op de factuur. Bij een niet ontvangen aanbetaling zal De Videoproducers geen werkzaamheden uitvoeren.

 

Auteursrecht

De Videoproducers is maker en heeft daarom het auteursrecht op het gemaakte materiaal of videoproduct. Deze rechten worden niet overgedragen. Wel geven wij onze opdrachtgever een licentie om het afgeleverde eindproduct overal en waar dan ook te vertonen, met in achtneming van eventuele restricties die zijn vermeld op de offerte. De opdrachtgever mag niet zonder toestemming het eindproduct, of delen daarvan hergebruiken of wederverkopen. (Vooraf) besproken ideeën, concepten en formats vallen ook onder het auteursrecht van De Videoproducers.

Alleen voor het draaien in opdracht van omroepen gelden afwijkende afspraken.

 

Ruw beeldmateriaal

Ruw beeldmateriaal geven wij nooit uit handen.

 

Digitaliseren

De Videoproducers is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen aan uw tapes, die kunnen ontstaan bij het digitaliseren.

 

Archivering

Een opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van de afgeleverde content. Mocht de opdrachtgever onverhoopt iets kwijtraken dan kan men altijd proberen De Videoproducers te contacteren, maar 14 dagen na oplevering kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is.

Navigeren